Ga naar de inhoud

Verantwoording

Ontvangen giften voor de kerk: € 100 van een oud-gemeentelid; € 100 terugontvangen van een gastpredikant en nog een gift van € 300. Via oud. H.N. Aantjes € 30. De avondmaalscollecte van zo 24 nov. heeft € 355,- opgebracht. Dit is voor de adoptiekinderen van Woord en Daad. Opbrengst aardappelverkoop voor de verbouw consistorie € 200. Alle gevers hartelijk dank!