Ga naar de inhoud

Verantwoording

Een nagekomen gift van 10 euro voor de IZB-collecte. De dankdagcollecte heeft, met de nagekomen giften erbij, € 4290,15 opgebracht. Hartelijk dank!