De IZB-collecte van 10 nov. heeft € 627,95 opgebracht.