Ga naar de inhoud

Verantwoording

De diaconale collecte van zondag 29 september: € 340,95 bestemd voor project 1027 Turkije; hulp aan vluchtelingkinderen met een beperking. De zendingsbussen aan de uitgang voor de GZB hebben over de maand september € 379,85 opgebracht. De collecte van zo 6 oktober heeft € 347,25 opgebracht. Dit is voor Kerk en Israël. 1 sept. extra collecte voor de kerk: € 353,72; 8 sept. onderhoudsfonds € 336,62; 22 sept. algemene middelen € 333,80; hele maand sept. diaconie € 399,98; hele maand sept. voor de kerk € 1199,94. Solidariteitskas € 1250; Extra gift consistorie contant € 10; via de bank € 100 en € 200; via de bank voor de kerk € 50. Alle gevers hartelijk dank!