Ga naar de inhoud

Verantwoording

Ontvangen van dhr. J. van Renswoude van de verkoop oude metalen over de periode juli en augustus: € 950. Jaap en Tinus en alle gevers hartelijk dank! De opbrengst van de Avondmaalscollecte van zondag 8 september was € 458,40. Dit is voor de adoptiekinderen van Woord en Daad.