Ga naar de inhoud

Verantwoording

Ontvangen giften voor de verbouw van de consistorie: € 150 en € 750. De opbrengst van de zendingsbussen bij de uitgang over de maand aug. bedraagt € 257,45. Dit is bestemd voor de GZB. De IZB-collecte van 25-8-19 bracht € 378,05 op.