Ga naar de inhoud

Verantwoording

Opbrengst van het verjaringsfonds over de maanden mei en juni: € 440,25. Daarnaast mochten we ook nog een vrijwillige bijdrage van € 300,00 ontvangen op rekening van het verjaringsfonds. De collecte van zondag 21 juli voor het Dabar werk heeft € 350,30 opgebracht. Opbrengst zendingsbussen over de maand juli € 312,75; Dit is voor de GZB. 7 juli extra maandelijkse collecte: € 334,50; 14 juli Onderhoudsfonds € 407,65; 28 juli Algemene Middelen € 345,00; Maand juli 1ste collecte: kerk € 937,62; Diaconie € 312,55; Giften consistorie: € 250,-; € 200,-; € 100,- en € 100,-; Giften pastorie: € 300,- en € 55,-. Talenten J.C. Boele excursie Wisboomgemaal: € 800,-. Via oud. Aantjes € 20,- voor de kerk. U bent een gul gevende gemeente. Hartelijk dank!