Ga naar de inhoud

Verantwoording

De zendingsbussen in de kerk bevatten de afgelopen maand €320,95 voor het I.Z.B.-project “Gebedsposten”. De collecte voor de st. “Kinderhulp Okraïne” heeft €358,10 opgebracht. Op bezoek kreeg ik €20,- mee voor de kerk. Voor “kerk en pastorie” ontvingen wij €50,-; 2 x €100,-; 4 x €500,-; en €600,-! En via Johan van den Dool €20,- voor de consistorie en via mevr. Hil van Renswoude-Aanen €50,- voor hetzelfde doel. Wij melden u de volgende collecteopbrengsten: extra maand. collecte €357,75; AM €299,85 en €178,40; en onderhoudsfonds €448,55. De maand. telling bedroeg over mei €1083,72 voor de kerk en €361,23 voor de diaconie. Wij zeggen u voor uw meeleven hartelijk dank.