Ga naar de inhoud

Verantwoording

Het verjaringsfonds heeft over jan. en febr. €454,25 opgebracht en over maart en april €558,25. Op de rekening van het verjaringsfonds werd er ook een extra bijdrage gestort van €1000,- voor de consistorie en €300,- voor de vrijwillige bijdrage. De tafelcollecte voor “Woord en Daad” heeft €326,70 opgebracht. Wij zeggen u hier heel veel dank voor.