Ga naar de inhoud

Verantwoording

Wij vermelden u de volgende giften: €80,- (voor het orgel); €100,- (voor de kerk); en €1000,- (van een oud-gemeentelid voor de kerk). Via dhr. Van Renswoude ontvingen wij €2015,- (!) van de opbrengst van de oude metalen. De busjes van de kerkradio bevatten €61,40. De extra maand. collecte van 7-4 heeft €309,57 opgebracht; de collecte AM van 19-4 €159,05; en de collecte voor het onderhoudsfonds €414,75. De maand. telling bedroeg over april €1023,24 voor de kerk en €341,08 voor de diaconie. Wel bedankt allemaal!