Ga naar de inhoud

Verantwoording

Op bezoek kreeg ik €10,- mee voor de kerk. De collecte voor noodhulp aan Zuidelijk Afrika heeft (inclusief enige giften per bank) €1571,- opgebracht. De diaconie rondt dat af op €1650,-. Wij noemen u de diverse collecten vanaf 3-3 jl. met de opbrengst: extra maand. collecte €362,90; biddag (met nagiften) €3670,35; onderhoudsfonds €364,20 en AM €254,45. De maand. telling bedroeg over maart €1103,64 voor de kerk en €367,87 voor de diaconie. Via de bank ontvingen wij €50,- en €750,- voor de kerk en voor hetzelfde doel ook een gift van €3000,-. Wij zeggen u voor de liefde die daar achter zit hartelijk dank!