Op bezoek kreeg ik €50,- mee voor de kerk. De uitgangsbussen bevatten over april €310,28 voor het project “Pioniersposten/gebedsplekken” van de I.Z.B. De collecte voor “Cuba” heeft €215,95 opgebracht. Wij zeggen u hartelijk dank.