Op bezoek kreeg ik €15,- mee voor de kerk. Verder was er nog een gift van €500,- voor de oudejaarscollecte. Wij zijn er zeer erkentelijk voor.