Ga naar de inhoud

Verantwoording

De zendingsbussen bij de kerkdeur hebben de afgelopen tijd €452,95 opgeleverd voor ons IZB-project. De extra maand. collecte voor de kerk van 2-12 heeft €326,30 opgebracht; de collecte voor het onderhoudsfonds van 16-12 €278,85; de oudejaarscollecte (inclusief nagiften en de giften via de bank) €1572,45. De collecte AM van 23 en 30 dec. hebben €390,55 en €308,87 opgebracht. De maand. telling bedroeg over dec. €1467,35 voor de kerk en €489,12 voor de diaconie. Wij ontvingen van oud-gemeenteleden giften van €100,- en €1000,- voor de kerk. Van de kerstworkshop ontving de kerk €115,-. Wij ontvingen nog €500,- voor de dankdag. Wij ontvingen €10,-, €50,-, €20,- (via bezoekbroeder C.H. Baan), €20,- (via mevr. Rika de Jong-Verschoor), en €250,- voor de kerk en €250,- voor de “bouw”. Dhr. J. van Renswoude deed ons €1000,- toekomen als opbrengst over nov./dec. van de oude metalen. Het is alles om er stil van te worden!