Op bezoek kreeg ik €20,- mee voor de kerk. Via de bank ontvingen wij €50,- voor de kerk. De extra maand. collecte van 4-11 jl. heeft €350,65 opgebracht; de dankdagcollecte (inclusief nagiften) €4137,85; de collecte voor het onderhoudsfonds van 18-11 jl. €307,29 en de collecte AM van 25-11 jl. €350,65. De busjes van de kerkradio bevatten €26,05. De maand. telling bedroeg over nov. €926,55 voor de kerk en €305,85 voor de diaconie. De stand van de vrijwillige bijdrage is €49458,-. Wij zijn er blij mee.