De zendingsbussen bevatten in okt. €292,50. De collecte voor het steunfonds Messias-belijdende Joden heeft €97,50 opgebracht en de collecte voor Sulawesi €1810,16. Wij zeggen u hartelijk dank.