De extra maand. collecte voor de kerk heeft €306,90 opgebracht; de collecte voor het onderhoudsfonds €367,89; en de collecte AM €324,05. De maand. telling bedroeg over juni €905,24 voor de kerk en €301,75 voor de diaconie. De bussen aan de uitgang bevatten over juni €276,65 voor het Albanië-project van de G.Z.B. Ook hiervoor zeggen wij u hartelijk dank. Het zit met de beoogde kerkbouw op ons project qua vergunning niet mee. We bidden, dat dit goedkomt. Vanaf juli gaan we een jaar lang sparen voor een I.Z.B.-project. Op de zondagsschool is het afgelopen seizoen €304,20 gespaard voor ons adoptiemeisje Hannah via “Woord en Daad”. Dhr. Van Renswoude vermeldde me dankbaar, dat er over mei en juni €1500,- aan oude metalen bijeen is gebracht. Hem en de aanbieders bedanken wij daar heel hartelijk voor.