Op bezoek kreeg ik €20,- mee voor de kerk. De extra maand. collecte voor de kerk heeft op 8-4 jl. €337,- opgebracht; en op 29-4 jl. €279,15. De collecte voor het onderhoudsfonds heeft €435,80 opgebracht. De busjes van de kerkradio bevatten €77,55. De maand. telling bedroeg over april €1188,98 voor de kerk en €396,33 voor de diaconie. Wij zeggen u daarvoor hartelijk dank.