Via oud. H.N. Aantjes ontvingen wij €20,- voor de kerk. De collecte voor de H.G.J.B. heeft €373,80 opgebracht. Wij zeggen u hartelijk dank.