Op bezoek kreeg ik €10,- en €50,- mee voor de kerk. De collecte voor de G.B. heeft €373,49 opgebracht. De maand. telling bedroeg over maart €1087,14 voor de kerk en €362,38 voor de diaconie. Wij zeggen u voor uw meeleven hartelijk dank.