De zendingsbussen bevatten over maart €394,15 voor de G.Z.B. M.n. aan het project in Albanië zal dat geld ten goede komen. De extra collecte van 4-3 jl. heeft €384,09 opgebracht; de collecte voor het onderhoudsfonds €333,45; de collecte van de biddag €2884,65; en de collecte AM van 30-3 jl. €167,37. We ontvingen €600,- aan nagiften voor de biddag en voor datzelfde doel €54,- en €150,- via dhr. M.C. de Jong. Wij zeggen alle gevers hartelijk dank!