De tafelcollecte (voor “Woord en Daad”) heeft het mooie bedrag van €457,80 opgebracht. De extra maand. collecte van 4-2 jl. heeft €365,05 opgebracht; de collecte voor het onderhoudsfonds €456,- (!); en de collecte AM van 25-2 jl. €288,45. De maand. telling bedroeg over febr. jl. €906,23 voor de kerk en €302,08 voor de diaconie. Wij zeggen u voor uw meeleven hartelijk dank.