De diaconiecollecte voor de stichting “Gave” heeft €339,10 opgebracht. Op bezoek kreeg ik €10,- mee voor de kerk. Wij zeggen u hartelijk dank.