Wij ontvingen via de bezoeken €10,- (oud. A.D. Mourik); €20,- (oud. J. den Besten); en €100,- (ds. J.A.H. Jongkind) voor de kerk. Er was nog een gift van €520,- voor de oudejaarscollecte. De extra maand. collecte van 7-1 jl. heeft €302,80 opgebracht; de collecte AM van 1-1; 21-1; en 28-1 €127,05; €293,25; en €321,75. De maand. telling bedroeg over jan. €1032,17 voor de kerk en €344,05 voor de diaconie. Wij danken u er heel hartelijk voor.