De collecte voor de “Wegwijzer” heeft €351,50 opgebracht. Op bezoek kreeg ik €10,- mee voor de kerk. De opbrengst van het verjaringsfonds was over nov. en dec. jl. €534,43. Wij zeggen u voor uw meeleven hartelijk dank.