De zendingsbussen bij de uitgang bevatten bij de laatste telling €445,82 voor ons “Albanië-project” van de G.Z.B. Ik kreeg op bezoek €10,- mee voor de kerk. Wij ontvingen voor de kerk €100,- en €1000,- van oud-gemeenteleden. Dat is wel heel bijzonder. Wij zeggen hen daarvoor heel hartelijk dank. Wij ontvingen €500,- voor het groot onderhoud van de gebouwen; €200,- en €300,- voor de kerk; en €54,- voor “nieuwe stoelen”. Oud. J. den Besten kreeg €10,- mee voor de kerk; en €13,- als nagift voor ons jeugdwerk. De extra maand. collecte van 2-12 jl. heeft €359,25 opgebracht; de oudejaarscollecte €1455,-; en de collecte AM van 17-12 en 24-12 jl. €307,50 en €300,48. De maand. telling bedroeg over dec. jl. €1382,93 voor de kerk en €460,98 voor de diaconie. Wij zeggen u voor uw meeleven hartelijk dank.