De kerstcollecte voor de G.Z.B. heeft €643,90 opgebracht. Voor het oude metaal kregen we van dhr. J. van Renswoude het schitterende bedrag van €1550,-. Diaken A. de Jong kreeg voor de kerstmiddag €10,- mee. Wij zijn u zeer erkentelijk voor al uw gaven.