Op bezoek kreeg ik 2 maal €10,- mee voor de kerk. De rondgang voor de solidariteitskas heeft €1370,- opgebracht. Wij zeggen u voor al uw meeleven hartelijk dank.