Het oud ijzer voor Oekraïne heeft op de rommelmarkt €150,- opgebracht, zo werd mij door dhr. J. van Renswoude medegedeeld. De collecte voor de ramp van wind en water op m.n. St. Maarten heeft inclusief het nagekomene €2270,- opgebracht. Er werd €30,- per bank voor St. Maarten overgemaakt. De collecte voor “Kerk en Israël” heeft €422,40 opgebracht. De zendingsbussen bevatten over sept. €334,14. Voor de bouw van een kerk in Mushqeta in Albanië zal dat worden overgemaakt. De extra maand. collecte van 3-9 heeft €316,- opgebracht; de collecte AM van 17-9 €279,90; en de busje van de kerkradio bevatten €113,15. De maand. telling bedroeg over sept. €949,33 voor de kerk en €316,47 voor de diaconie. Oud. A.D. Mourik kreeg €15,- mee voor de kerk en dhr. C.H. Baan kreeg €5,- mee voor het onderhoud van de kerk. Alle gevers zeggen wij hartelijk dank.