De opbrengst van de Oekraïne-rommelmarkt van de afgelopen zaterdag was €9500,-. Het is misschien goed dat ook in deze kolommen te vermelden.