De “tafelcollecte” voor “Woord en Daad” heeft het mooie bedrag van €391,- opgebracht. De zendingsbussen bevatten over juli en aug. jl. €311,85 en €376,76 voor de G.Z.B. (Dat betekent, dat er al 34 m2. voor “Mushqueta” bij elkaar gespaard is). De extra maand. collecte van 6-8 jl. heeft €295,05 opgebracht. De collecten AM van 13-8 en 27-8 jl. hebben €315,05 en €317,65 opgebracht. De maand. telling over aug. bedroeg €922,32 voor de kerk en €307,44 voor de diaconie. Wij zeggen Baltus voor het tellen en administreren en u allen voor het geven heel hartelijk dank.