Op bezoek kreeg ik €10,- mee voor de kerk. De collecte voor de “Herberg” heeft €338,75 opgebracht. Wij zeggen u daarvoor hartelijk dank.