Anders dan wat ik eerst schreef, heeft de collecte voor de stichting “Kinderhulp Oekraïne” €367,30 opgebracht; en de avondmaalscollecte voor “Woord en Daad” €388,40. De collecte voor “de Hoop” heeft €370,- opgebracht. Wij zeggen u hiervoor hartelijk dank. De taartenverkoop van de tienerclub heeft €400,- opgebracht. De tieners willen u daar allemaal hartelijk voor bedanken.