Op bezoek kreeg ik €10,- mee voor de kerk. De collecte voor Haïti heeft €894,70 opgebracht. Wij zeggen u voor uw meeleven hartelijk dank.