De extra maand. collecte van 6-11 jl. heeft €496,25 opgebracht. De collecten AM van 20-11 en 27-11 jl. hebben €271,20 en €281,10 opgebracht. Inclusief de nagiften heeft de dankdagcollecte €5082,80 opgebracht. Wij zijn u hier zeer erkentelijk voor. De maand. telling bedroeg €989.94 voor de kerk en €329,97 voor de diaconie. Wij zeggen u ook hiervoor hartelijk dank.