Op bezoek kreeg ik €1000,- mee voor de kerk. Wij zijn u daar zeer erkentelijk voor.