Opbrengst verjaringsfonds over de maanden mei en juni: € 388,19
Van de kerkrentmeesters:
Via de bank ontvangen € 50 voor het herstel van het kerkdak.
Extra maandelijkse collecte 3 juli € 354,58
Collecte Alg. Middelen van de kerk 17 juli € 291,60
Collecte Alg. Middelen van de kerk 24 juli € 327,20
Collecte Alg. Middelen van de kerk 31 juli € 251,05

Telling 1ste collecte over de maand juli 2016:
Voor de kerk: € 1146,02
Voor de diaconie € 382,00
Alle gevers hartelijk dank!