De collecte van 10 juli jl. voor het Dabarwerk heeft € 369,45 opgebracht.