Op bezoek kreeg ik €10,- en €20,- mee voor de kerk. De collecte voor “de Herberg” heeft €356,30 opgebracht. Wij zeggen u hiervoor hartelijk dank.