Op bezoek kreeg ik €20,00 en €50,00 mee voor de kerk. De extra maand. collecte heeft €304,05 opgebracht. De collecten AM van 5-5 en 29-5 jl. hebben €132,90 en €272,20 opgebracht. De maand. telling bedroeg over mei €1310,98 voor de kerk en €437,00 voor de diaconie. De tussenstand van 31-5 van de vrijw. bijdrage is €32929,58. Wij zeggen u voor uw meeleven hartelijk dank.