Op bezoek kreeg ik €20,- mee voor de kerk. De avondmaalscollecte voor “Woord en daad” heeft €335,05 opgebracht. Wij zeggen u voor uw meeleven hartelijk dank.