De collecte voor het Studie- en leerstoelfonds van de GB heeft €316,05 opgebracht. De extra maand. collecte van 6-3 jl. heeft €344,26 opgebracht.
De twee laatste collecte. AM hebben €303,63 en €164,05 opgebracht. Inclusief de diverse nagiften (ook via de bank) heeft de collecte van de Biddag €3881,89 opgebracht. Wij ontvingen via oud. A.D. Mourik €50,- voor de kerk. De maand. telling bedroeg €1150,35 voor de kerk en €383,45 voor de diaconie. Wij zeggen u voor al uw meeleven hartelijk dank.