Als kerkenraad ontvingen wij op bezoek €15,- en €20,- voor de kerk. De collecte voor “Woord en Daad” heeft €368,40 opgebracht. Wij zeggen u voor uw meeleven hartelijk dank.