De extra maand. collecte van 3-1 jl. heeft €353,79 opgebracht. De collecte “10-27” heeft €332,60 opgebracht. De collecten AM van jan. jl. hebben €109,85; €287,89; €301,17; en €345,10 opgebracht. Via oud. A.D. Mourik ontvingen wij €50,- voor de kerk. De maand. telling van jan. jl. bedroeg €1328,49 voor de kerk en €442,83 voor de diaconie. Wij zeggen u voor de liefde waarmee u dit hebt gegeven heel hartelijk dank.