De oudejaarsavondcollecte heeft, inclusief de giften die per bank zijn binnengekomen, €1710,30 opgebracht. De maand. telling bedroeg over dec. jl. €1203,32 voor de kerk en €401,10 voor de diaconie. Op bezoek kreeg ik €10,- mee voor de kerk. De collecte voor de “Wegwijzer” heeft €374,25 opgebracht. Wij zeggen alle gevers heel hartelijk dank.