De extra collecte voor de kerk van 6-12 heeft €342,30 opgebracht; en de collecte voor de G.Z.B. €821,50. De collecten AM van 27 en 28 dec. hebben €412,17 en €300,85 opgebracht. Wij ontvingen €200,00 en €1000,00 voor de kerk van enkele oud-gemeenteleden. Wij ontvingen €150,00 (nog voor de Biddag) en €150,00 en €175,00 (nog voor de Dankdag). Dhr. J. van Renswoude maakte €1000,00 van de oude metalen aan de kerk over. Wij zijn heel dankbaar voor dit alles.