De extra maand. collecte voor de kerk heeft in nov. €357,50 opgebracht. De drie collectes AM van nov. jl. hebben €315,80; €305,40; en €291,79 opgebracht. Er was nog een nagift van €35,- voor de Dankdag. Via oud. C.H. Baan ontvingen wij €20,- voor de kerk. De maand. telling over nov. bedroeg €1120,73 voor de kerk en €373,57 voor de diaconie. Wij zeggen u voor uw meeleven hartelijk dank.