De avondmaalscollecte heeft €346,20 opgebracht. Dat zal naar “Woord en Daad” worden overgemaakt. De collecte voor het kerstfeest van de zondagsschool heeft het mooie bedrag van €888,- opgebracht. Als u de collectanten gemist hebt, zou u het via het personeel nog goed kunnen maken. Wij zeggen u voor al uw gaven hartelijk dank.