De extra collecte voor de I.Z.B. heeft €339,80 opgebracht. Voor de solidariteitskas ontvingen wij €20,-. De extra maand. collecte voor de kerk heeft €376,25 opgebracht. De drie laatste collecten AM hebben €328,90; €284,10 en €313,60 opgebracht. De maand. telling bedroeg over okt. €995,69 voor de kerk en €331,90 voor de diaconie. Wij zeggen u voor uw meeleven heel hartelijk dank.