Op bezoek kreeg ik €20,- mee voor de kerk. Wij ontvingen een gift van €10,- voor de “Wegwijzer” op de ouderenmiddag. De collecte voor de “Unie voor chr. onderwijs” heeft €317,65 opgebracht. Wij zeggen u daarvoor hartelijk dank.